Pegasor Mittalaitteet

Pegasorin hiukkasmittalaitevalikoima sisältää kolme erilaista laitetta ultrapienten hiukkasten (UFP) pitoisuuksien ja hiukkaskoon mittaamiseen. Kaikki kolme laitetta hyödyntävät Pegasorin kehittämää innovatiivista PPS-G2 anturia hiukkasten reaali-aikaiseen havainnointiin. Laitteet ovat ominaisuuksiltaan monipuolisia ja yhdellä laitteella voi mitata hiukkasten lukumäärän (PN), hengityselimiin kulkeutuvan pinta-alan (LDSA), hiukkasten massan (PM) ja koon. PPS-G2-sensori on saatavilla myös erikseen räätälöidyillä ominaisuuksilla, jolloin se on mahdollista integroida osaksi OEM-asiakkaan omaa järjestelmää.

Lataa tästä Pegasor-tuotekatalogi (englanniksi)


Pegasor Particle Counter

  • Pakokaasu- ja päästömittaukset
  • Viranomaisten NPTI-mittaukset (toistaiseksi vain Keski-Euroopassa)
  • Hiukkassuodattimen (DPF) toiminnan varmistus
  • RDE- (Real Driving Emissions) ja PEMS-mittaukset
  • Lentokoneiden päästömittaukset
  • Laivojen päästömittaukset
Particle counter

Pegasor Airam

  • Kaupunkien ilmanlaadun seuranta
  • Ultrapienten hiukkasten moniorointiverkostot
  • Reaaliaikainen ulkoilman laadun seuranta

Pegasor Airin

  • Sisäilman laadun seuranta
  • Työterveyteen liittyvät mittaukset
  • Työympäristön ilmanlaadun seuranta